Kako je kamena ploča iz 12. stoljeća sa imenom Bosanci završila u turbetu Sulejmana Veličanstvenog?

Zanimljivosti

U Istanbulu, u turbetu Sulejmana Veličanstvenog, nalazi se kamena ploča bizantskog cara Manojla Komnena iz 12. stoljeća, na kojoj je upisano ime bosanskog naroda – Bosanci.

Na toj ploči navedene su zemlje i narodi kojima je on Manojlo Komnen car i imperator. A kada i zašto je ta kamena ploča – edikt imperatora Manojla Komnena, ugrađena u turbe najvećeg Osmanskog vladara Sultana Sulejmana Veličanstvenog, odgovorio je poznati profesor Enver Imamović.

– Bizantski car Manojlo Komnen (vladao od 1143. do 1189. g.) nastojao je da obnovi granice nekadašnjeg Rimskog carstva. Vodio je mnoge ratove sa zemljama i vladarima Balkana i Mađarske među kojima i sa onovremenom Bosnom – pojašnjava Imamović.

U nizu bitaka, došlo je 1151. godine do čuvene bitke na rijeci Tari, u kojoj je učestvovao i bosanski ban kojem se ne navodi ime…

– O toj bici ostao je zapis u kojem se kaže da je bitka na koncu riješena dvobojem bizantskog cara i arhižupana Bankina. Mnogi historičari su uvjerenja da se pod imenom “arhižupan Bankin” krije iskrivljeni naziv za bana Kulina. U dvoboju bizantski car je pobijedio i time je pokorio sve zemlje Balkana koje su nekada bile pod rimskom vlašću. Po povratku u Konstantinopolj (današnji Istanbul) car je naredio da se njegovi ratni uspjesi ugraviraju (urežu) na mramornim pločama u kojima se nabrajaju pokoreni vladari među kojima i dux Bosne (ban Bosne) i osvojene zemlje. Tu je i zemlja Bosna navedena u pridjevnom obliku “bosentikos”, bosanska zemlja, odnosno zemlja Bosna. U 16. stoljeću ploče su ugrađene u turbe sultana Sulejmana Veličanstvenog – pojasnio je Imamović.

Faktor