Mladi za bolje sutra!

Događaji

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika počinje sa realiziracijom projekata pod nazivom “Mladi za bolje sutra!” (You(th) for better tomorrow!), uz finansijsku podršku Slovačke Ambasade u BiH.

Promjena u našem društvu ovisi o angažmanu mladih i svijesti o tome šta možemo učiniti da naše društvo bude bolje za buduće generacije. Naš projekat jača ulogu mladih u osnaživanju drugih mladih, uz kombinaciju sporta i podizanja svijesti o važnosti rada sa ranjivim kategorijama, promovirajući inkluziju, različitost i jednakost. Ideja ovog projekta jeste da mladi ne samo učestvuju u projektu, već da postanu dio naše organizacije kroz pružanje prilika u pravim trenucima njihovog života. Pružiti priliku mladima je jako bitno, a još bitnije je da ta prilika stigne u pravo vrijeme.

Bosna i Hercegovina je postkonfliktno društvo opterećeno naslijeđem materijalnog uništenja neuspjele privatizacije, korupcije, narušavanja vrijednosnog sistema, separatističkih političkih aspiracija i organiziranog kriminala. Ovi faktori stvaraju sistem nesigurne društvene nepredvidljivosti i individualne izolacije. Budući da posljednjih 6 godina radimo širom zemlje, sada više nego ikad vidimo mlade ljude letargične, demotivisane i isključene iz problema svoje zajednice, jer uglavnom traže priliku da odu nakon završene srednje škole ili fakulteta. Glavni problemi mladih ljudi u BiH, starosti od 15 do 20 jeste taj da nisu svjesni mogućnosti koje imaju, kao ni načina ili alata za promjenu stvari u svom okruženju.

Osnovni cilj ovog projekta je doprinijeti buđenju aktivizma među mladima u BiH i stvaranju mladih lidera – budućeg korektivnog mehanizma – kao temelja demokratije i budućnosti BiH. Ostali ciljevi ovog projekta jesu da upoznamo studente i omladinske radnike, sa ili bez invaliditeta, iz 20 zajednica sa teorijskim znanjem, vještinama i alatima o tome kako postati lider promjene kao principa demokratije i borbe za bolje društvo, kao i važnosti društvenih inkluzija
kao dio aktivizma. Takođe, da osnažimo mlade ljude iz podijeljenih i manje razvijenih zajednica vještinama javnog govora, rješavanja problema i pregovaranja, te osvijestiti mlade ljude o dostupnim alatima zagovaranja. Želimo omogućiti mladim ljudima da se slobodno povežu i stvore žarišta za umrežavanje za mlade ljude da sarađuju u zajedničkim naporima stvaranja svoje zone udobnosti za brainstorming. Takođe, želimo stvoriti mogućnosti i pružiti podršku mladima da se ujedine u svom razvoju kroz neformalno učenje kako bi se oslobodila kreativnost i inovativnost mladih u poboljšanju ovog društva. Ono ka čemu često težimo jeste korištenje sporta kao alata za ujedinjavanje mladih širom BiH i promoviranje važnosti dalje izgradnje mira i međuetničke saradnje, zdravog načina života i povezivanja civilnog društva sa vlastima.

Neke od glavnih aktivnosti ovog projekta jesu javna kampanja “Ti i ja” gdje ćemo uz podršku popularnih i uspješnih mladih, poslati jedinstvenu poruku o važnosti osnaženih mladih, koja će se širiti kontinuiranim prisustvom putem Facebooka, Instagrama i Youtube-a. Pored kampanje, organizovat ćemo i trening “Ti (ti) možeš!” a baziran je na principu „učenje kroz rad“ sa ciljem razvijanja vještina javnog govora, vještina prezentacije i pisanja životopisa, problema
identifikacije i mapiranja, kao i vještina pregovaranja. “Alumni moć!” je mentorska i prateća aktivnost za 10 odabranih učesnika koja će promovirati naše osnažene mlade iz različitih zajednica i postati aktivni dio naše organizacije i projektnih aktivnosti. I posljednja aktivnost jeste “Trka za mir” kao mirovna aktivnost našeg projekta, koja koristi sport i mlade kao najvažnije nosioce promjena, jedinstva i timskog rada.

Putem ovog projekta pružamo šansu onima koji su spremni da ulože svoje vrijeme i trud u neformalno obrazovanje, učeći radeći i šireći poruku aktivizma mladih kao stuba demokratskog društva.