Održan ljetni kamp “You(th) for better tomorrow”: Mladi zajedno grade bolje sutra!

Događaji

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika održala kamp pod nazivom „Mladi za bolje sutra! (You(th) for better tomorrow!)“ uz finansijsku podršku Ambasade Slovačke u BiH preko SlovakAid-a sa glavnim ciljem osvještavanja mladih o važnosti njihove uloge u društvu, kao i poticanje na aktivno učešće u društvu.

Četverodnevni kamp je održan od 15.08 – 18.08.2022. godine sa učesnicima iz raznih gradova Bosne i Hercegovine ( Tuzla, Teočak, Travnik, Mostar, Sarajevo, Zavidovići, Kakanj, Zenica, Bratunac, Gradačac ) u Dječijem Domu u Mostaru. Mladi ne predstavljaju samo budućnost naše zemlje, nego su jedan od glavnih nositelja promjena i napretka društva, stoga smo okupili mlade osobe da učestvuju u kampu i da dobiju priliku da u sebi osvjeste što mogu učiniti i kako se angažovati, te su tokom ovog procesa prihvatili važnost njihove uloge u društvu. Glavni cilj projekta je osvijestiti mlade i osnažiti ih kako bi isto kasnije prenijeli svojim kolegama vršnjacima, u kombinaciji sa osvješćivanjem mladih putem sporta i radionica o važnom radu s ranjivim kategorijama, promoviranjem uključenosti, različitosti i jednakosti.

Treningom smo htjeli mlade upoznati sa njima samima i njihovom okolinom, te su edukatori ovog treninga sa učesnicima elaborirali pojmove kao što su ljudska prava, aktivizam, stereotipi i predrasude, ali i upoznavalli se sa njihovim emocijama i potrebama u društvu. Kroz odabir mjesta Dječijeg Doma, a i uključenosti djece iz Doma kako na radionicama, tako i u sportskim igrama nakon radnog dijela ( odbojka, nogomet, košarka htjeli smo doprinjeti većem stupnju uključenosti i prihvaćanja. Kroz ovakve kampove i radionice možemo uspješno doprinjeti stvaranju bolje budućnosti i kvalitetnijeg demokratskog društva.

U nastavku nekoliko dojmova od učesnika sa kampa :

  • Sa znanjem koje sam stekla na ovom kampu uspjeti doprinijeti svojoj lokalnoj zajednici u mnogo većem stepenu nego prije – Džejla Tanović, Mostar
  • Drago mi je da sam imala priliku da učestvovujem na ovom kampu i dosta sam stvari naučila koje ću ponijeti nazad u svoju zajednicu koje ću moći da iskoristim na jako dobar način – Nedžma Sefer, Travnik
  • Na ovom kampu sam naučio dosta stvari, jedna od tih koje bi izdvojio je taj timski rad i kooperativnost – Harun Karahasanović, Travnik
  • Prelijepo iskustvo, upoznala sam samu sebe i početi ću raditi još upornije na sebi. Seminar je bio fantastičan i ne bih ništa dodavala niti unapređivala, a djeca iz Doma će posebno biti urezana u moje sjećanje. – Nejla Dugonja, Travnik
  • Odlično iskustvo, a uz pomoć ovog kampa pokušat ću doprinijeti svojoj lokalnoj zajednici – Emir Ikanović, Teočak.