Oko 7.000 bespravno sagrađenih objekata na području Tuzle

BH Teme

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, a Skupština bi uskoro trebalo da usvoji da se rok za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, produži do 31. decembra iduće godine. U gradskoj administraciji smatraju da se mora prestati sa produžavanjem roka za legalizaciju ovih objekata.

Kako bi zaustavili daljnju nelegalnu gradnju, i riješili sve predmete iz prethodnih godina, tokom kojih je sagrađeno oko 7.000 bespravnih objekata, gradska administracija Tuzle je u junu ove godine formirala posebno odjeljenje koje se bavi isključivo legalizacijom tih objekata.

U ovom Odjeljenju kažu da postoji veliki interes građana, a taj interes objašnjavaju i dijelom zbog izmjena Zakona o prebivalištu. Sada građani moraju imati valjan dokaz da žive na određenoj adresi, a taj dokaz je zahtjev za legalizaciju bespravno sagrađene kuće. Problem nelegalne gradnje, smatraju u ovom Odjeljenju, moguće je riješiti tek kada se prestane produžavati rok za legalizaciju.

Produženje roka do 31. decembra naredne godne bi, smatraju u gradskoj administraciji Tuzle, trebao biti taj krajnji rok jer u suprotnom je obesmišljen Zakon o uslovima i postupku legalizacije bespravno sagrađenih objekata. I u aktuelnoj parlamentarnoj većini u Skupštini TK smatraju da se mora prestati produžavati rok za legalizaciju.

Opširnije u prilogu BHRT-a