U Sarajevu se pojavili lažni inspektori: Iznuđuju novac od ugostitelja i trgovaca

Vijesti
Foto: Uprava za inspekcijske poslove KS

Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo oglasila se danas nakon što je posljednjeg mjeseca više trgovaca i ugostitelja prijavilo pojavu lažnih inspektora koji su im iznuđivali ili uspjeli iznuditi novac.

“S ciljem zaštite integriteta inspekcijskog posla i kantonalnih inspektora, te sprečavanje nastanka eventualne štete, ukazujemo na važne elemente inspekcijskog nadzora propisane Zakonom o inspekcijama KS, a pomoću kojih je moguće identificirati službeno lice:

– Inspektor ima iskaznicu i značku kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja predviđena zakonom, a koju je dužan nositi pri vršenju inspekcijskog nadzora;

– Prije početka vršenja inspekcijskog nadzora inspektor je obavezan predstaviti se subjektu nadzora uz predočavanje službene iskaznice sa fotografijom i značkom;

– Subjekti nadzora mogu zahtijevati od inspektora da im prilikom inspekcijskog nadzora predoče pisani nalog za vršenje inspekcijskog nadzora koji izdaje glavni inspektor;

– O izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektor je obavezan sačiniti zapisnik i u njemu navesti činjenično stanje utvrđeno inspekcijskim nadzorom, a lice koje je prisutno nadzoru dužno je potpisati zapisnik;

– Jedan primjerak zapisnika predaje se licu koje je zatečeno i prisustvovalo inspekcijskom nadzoru kod subjekta nadzora odmah nakon sačinjavanja;

– Važno je napomenuti da se prekršajni nalozi za učinjeni prekršaj izdaju na propisanom obrascu, čije se kopije dostavljaju okrivljenom putem pošte, što znači da se ne izdaju mandatno (na licu mjesta).

Još jednom skrećemo pažnju svim privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo da svaku sumnju na lažno predstavljanje službenih lica odmah trebaju prijaviti nadležnim policijskim upravama ili informaciju o tome dostaviti Kantonalnoj upravi, koja će o svim dobijenim saznanjima upoznati nadležne organe, kao što će biti učinjeno i sa do sada prikupljenim podacima sa terena. Također, pozivamo subjekte nadzora da u slučaju sumnje u vjerodostojnost iskaznice i identitet lica koje se predstavlja kao inspektori, isto mogu provjeriti kod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na broj telefona 033 569-870.

Foto: Uprava za inspekcijske poslove KS

Napominjemo da je „lažno predstavljanje“, odnosno neovlašteno nošenje oznake službene ili vojne osobe, krivično djelo za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora do jedne godine.

Sadržaj iskaznice i izgled značke pripisan je članom 3. i 4. Pravilnika o obliku i sadržaju iskaznice i značke kantonalnog inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 37/22), koji je dostupan na službenoj web stranici Kantonalne uprave”, saopšteno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.