Učenici Medicinske škole u Tuzli, istražujući uzroke i posljedice odlaska mladih predložili su i neka rješenja

BH Teme

Kako zaustaviti trend odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine? Ovo je često pitanje adresirano ka političkim zvaničnicima. No, od deklarativnih najava konkretni potezi koji će voditi boljoj perspektivi, uglavnom izostaju. Ipak, bilježimo inicijativu mladih. Naime, učenici Medicinske škole u Tuzli, istražujući uzroke i posljedice odlaska mladih, predložili su i neka od potencijalnih rješenja.

Rezultati anketa koje su učenici Medicinske škole Tuzla u okviru praktičnog dijela projekta na predmetu „Demokratija i ljudska prava“, uradili u osnovnim i srednjim školama, pokazuju da veliki broj učenika želi otići iz Bosne i Hercegovine, ali da često nemaju definisan tačan razlog, ni put kojim bi željeli ići. Zato ih je, smatraju učenici koji su radili na ovom projektu, potrebno usmjeriti.

AJLA DŽUZDANOVIĆ, učenica Medicinske škole Tuzla

„Naša glavna dva prijedloga su bili profesionalna orijentacija i digitalizacija. Mislimo da imamo dosta posla i mislimo da ima dosta toga da se doradi i što se tiče digitalizacije i profesionalne orijentacije i same profesionalne orijentacije, ali mislim da će se taj problem uspjeti riješiti.“

Učenici su o ovim prijedlozima razgovarali sa predstavnicima različitih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu, ali i u školama.

AMIR AHMETOVIĆ, profesor demokratije i ljudskih prava

„Oni imaju zadatak da u toku svog istraživanja posjete različite grane vlasti, različite nivoe vlasti kako bi ih upoznali sa svojim idejama, kako bi čuli njihove stavove o problematici koju oni istražuju i, na kraju, zajedno pokušavaju predložiti nešto što bi moglo dovesti do smanjenja problema.“

Od 3500 učenika, koliko u prosjeku svake godine na području Tuzlanskog kantona završi srednju školu, njih oko 500 upiše Medicinsku školu. Pet do deset godina nakon završetka škole, više od polovine njih odlazi iz Bosne i Hercegovine.

 LAMIJA SALKIĆ, učenica Medicinske škole Tuzla

„Sve više naša omladina odlazi, pametni ljudi koji su školovani, naši doktori odlaze u Njemačku, jer ovdje nema toliko posla, plate su na nižem nivou nego što je obrazovanje.“

Usklađivanje plata sa nivoom obrazovanja jedan je od načina kako zadržati mlade. Tu su i modernizacija školstva, zaposlenje bez uplitanja politike, rad u pozitivnom okruženju. Učenici ovog razreda namjeravaju i dalje raditi na ublažavanju ovog problema. Kažu da su predstavnici vlasti, kojima su se obraćali, bili otvoreni da ih saslušaju i zainteresovani da prihvate ponuđena rješenja, ali da je sada vrijeme da to i urade.

BHRT