Azri Hadžiahmetović priznanje za najeminentnijeg naučnika u oblasti japanske ekonomije

Vijesti
Foto: federalna.ba

Azri Hadžiahmetović, profesorici sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dodijeljeno je priznanje ministra vanjskih poslova Japana, kao najeminentnijem naučniku u oblasti japanske ekonomije. Priznanje je dodijeljeno i za dugoročni doprinos uzajamnoj saradnji i razumijevanju između Japana i BiH.

Hadžiahmetović je dobila priznanje kao predsjedavajuća Grupe prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za Japan, a, između ostalog, zbog omogućavanja edukacije i razmjene studenata između dviju zemalja.

 

federalna.ba