Hidroturbine firme Banstroj iz Banovića će proizvoditi električnu energiju na evropskim rijekama

Vijesti
Foto: Screenshot

Saradnja firme Voith iz Austrije i firme Banstroj iz Banovića počela je prije par mjeseci i razvija se u dobrom smjeru za obje kompanije.

Zbog ekspanzije gradnje hidroenergetskih objekata u Evropi i svijetu, osim u državama Zapadnog Balkana (BiH, Crna Gora, Albanija Srbija i Kosovo), firma Voith je tražila firmu sa kojom bi popravila svoju konkurentnost za turbine malih hidroelektrana na zahtjevnom evropskom tržištu.

Nakon prvih kontakata, naručena je izrada dijelova turbina za male hidroelektrane.

“Prilikom nedavne posjete predstavnika firme Voith kompaniji Banstroj, uvjerivši se u našu kompetentnost i kvalitetu, dogovorili smo dalju saradnju, tako da smo pred ugovaranjem izrade kompletnih turbina koja će biti instalirane na rijekama u Austriji i drugim evropskim državama”, istakao je mašinski inžinjer Ramo Gutić.

Zajednička konkurentnost ogleda se kroz tri segmenta: kvalitet, cijenu i rokove.

Voith ima impresivne reference u hidroenergetici, a njihov kvalitet temelji se na dugogodišnjem iskustvu u pogledu dizajna i kvaliteta izrade.

“Sa našim kompetencijama, cijenama i fleksibilnosti pri izradi opreme za mHE ostvarujemo i ova druga dva segmenta konkurentnosti odnosno cijenu i rokove. Angažovanjem više firmi iz BiH pri izradi dijelova za turbine u mogućosti smo skratiti vrijeme isporuke kompletnih turbina. Dakle, od ove naše saradnje sa firmom Voith, korist će imati i druge firme u BiH iz sektora metaloprerade”, mišljenja je Gutić.

Istakao je kako je pitanje gradnji mini hidroelektrana zadatak za parlamentarce iz Zastupničkog doma Parlamenta FBiH koji trebaju da se izjasne o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o električnoj energiji, čijim bi se usvajanjem zabranila gradnja mHE u BiH.

“O šteti koja će biti napravljena privredi BiH ukoliko dođe do usvajanje ovog zakona u predloženoj formi smo više puta upozoravali našu javnost, i vlast. Udruženje HIDRO ENERGIJA, čiji sam predsjednik, broji preko stotinu članova. Članovi su firme koje zapošljavaju nekoliko desetina hiljada radnika koji bi mogli pretrpjeti štetu usvajanjem ovog zakona”, ističe Gutić.

Upozorio je parlamentarce i političke subjekte da će pomno pratiti kako će se izjašnjavati vezano za ovaj zakon.

Klix