Tuzlaci iduće sedmice dobijaju prve e-zdravstvene kartice, čekanje u redovima postaje prošlost

Vijesti
Foto: Klix

Prvi pacijenti iz Tuzlanskog kantona tokom iduće sedmice trebali bi dobiti elektronske zdravstvene kartice, čime će informatizacija zdravstvenog sistema zvanično zaživjeti. Sistem će biti funkcionalan nakon što budu završene formalno-pravne procedure koje su u toku, piše Klix.ba.

Ovjere zdravstvenih knjižica i odlasci ljekaru po recepte za mjesečnu terapiju postaju prošlost za građane u Tuzlanskom kantonu, s obzirom na to da je informatizacija zdravstvenog sistema došla do krajnje faze, a prve elektronske iskaznice očekuju se tokom iduće sedmice.

Naime, na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Kantonalnog ministarstva zdravstva, Vlada TK u proteklom periodu je donijela nekoliko uredbi i odluka koje su bile neophodne za uspostavljanje informatizacije zdravstvenog sistema. Njihovo stupanje na snagu, prema procedurama će se desiti tokom iduće sedmice.

“Ekipa Zavoda zdravstvenog osiguranja TK je vrijedno i predano radila na ovom projektu, a osim što su instalirani svi softrevi neophodni za sprovođenje ovog procesa, urađena je i obuka zaposlenika poslovnica zavoda u gradovima i općinama. Nakon stupanja na snagu uredbi i odluka, tokom iduće sedmice bi se mogla očekivati distribucija prvih e-legitimacija”, potvrdila je za Klix.ba kantonalna ministrica zdravstva Dajana Čolić.

Benefiti za pacijente, ali i sistem

Informatizacija sa sobom nosi benefite za pacijente, zaposlenike zdravstvenih ustanova, ali i zdravstveni sistem u cijelosti. Kada je riječ o osiguranicima, pacijenti više neće morati ovjeravati zdravstvene knjižice, čime će biti izbjegnuta čekanja u redovima. Također, neće morati ovjeravati ni svu dokumentaciju koja je neophodna za dobijanje ortopedskih pomagala, pojedine dijagnostičke procedure i slično.

“To će se sada sve obavljati elektronskim putem, a pravnim aktima smo predvidjeli i to da je hroničnim pacijentima moguće propisivati tromjesečnu terapiju. Svaki od njih će se obratiti svome timu porodične medicine i reći da je pred kraj terapije koja mu je već propisana, ljekar će direktno popuniti recept i proslijediti ga prema apoteci. Tu ćemo također izbjeći bespotrebni dolazak ljekaru, ukoliko pacijentima nije neophodan pregled”, pojasnila je Čolić.

Premija će se i dalje plaćati

S druge strane, pacijenti u Tuzlanskom kantonu svake godine vrše uplatu premije zdravstvenog osiguranja, takozvane “markice” u iznosu od 20 konvertibilnih maraka. Time su u nešto povoljnijem položaju u odnosu na osiguranike iz drugih kantona jer pri svakoj posjeti zdravstvenoj ustanovi ne plaćaju dodatnu participaciju.

Procedura je dosad funkcionirala na način da svaki osiguranik izvrši uplatu iznosa na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, a zatim sa uplatnicom odlazi u prostorije zavoda kako bi mu se aplicirala “markica”.

Međutim, dobijanjem e-legitimcija procedura će biti jednostavnija jer će osiguranici samo vršiti uplatu premije, neće čekati u redu za aplikaciju “markice”, a ljekar će uvidom u sistem znati ko je platio, a ko ne.

“Sve zdravstvene ustanove i apoteke će biti uvezane u ovaj sistem kako bi on mogao funkcionirati u cijelosti. Zavod zdravstvenog osiguranja TK ima neograničen broj licenci, koje će davati na korištenje svim zdravstvenim ustanovama i apotekama, bilo da je riječ o privatnom ili državnom vlasništvu. S druge strane, javne zdravstvene ustanove će morati nabaviti potrebnu hardversku opremu koja će pratiti softverska rješenja i tom smislu Vlada TK je u rebalansu budžeta predvidjela 600 hiljada KM za tu namjenu, kako bismo im pomogli. Naravno, pozivamo i gradove, odnosno općine da pomognu svojim zdravstvenim ustanovama”, dodala je Čolić.

Kada je riječ o dobijanju e-kartice, svaki osiguranik će morati popuniti zahtjev za njeno izdavanje, a nadležni imaju predviđen prijelazni vremenski period, u kojem će u upotrebi biti stare, ali i nove zdravstvene legitimacije.

Klix