Završna konferencija “USAiR – United Student Air Report”

Događaji

Sarajevo kao glavni i najveći grad u Bosni i Hercegovini se tokom svakog zimskog perioda suočava sa istim problemom nezadovoljavajuće kvalitete zraka. Tokom svakog početka godine Sarajevo bude počastvovano “nagradom” za najzagađeniji grad na svijetu, ostavljajući iza sebe gradove poput Pekinga, Delhija i drugih svjetskih metropola. Ovakva informacija dobija na svom značaju uzimajući u obzir činjenicu da Kanton Sarajevo ima svega 600.000 stanovnika.

U posljednjim godinama većina projekata organiziranih s ciljem rada na kvaliteti zraka se ticalo prikupljanja informacija i parametara o zraku u Kantonu Sarajevo, bez posebnog osvrta na rješavanje kvalitete zraka i kreiranja plana za njegovo poboljšanje.

Pored činjenice da je Sarajevo najzagađeniji grad regiona, ujedno je i jedan od najvećih univerzitetskih centara u zemljama Zapadnog Balkana. Kanton Sarajevo sa četiri univerziteta broji preko 30.000 studenata.

Upravo zbog toga Centar za društveno istraživanje Global Analitika uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo realizuje projekat pod nazivom „USAiR – United Student Air Report“.

Glavni cilj ovog projekta predstavlja informisanje i obučavanje mladih o zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo, kroz osnaživanje mladih i njihovih kapaciteta te udruživanja studenata u zajedničkom cilju aktivizma. U partnerstvu sa prvim univerzitetskim hubom, Hub Homework, želimo podstaći studente da svojim aktivizmom najprije skrenu pažnju relevantnih aktera po pitanju smanjenja zagađenja zraka.

Poboljšanje kvalitete zraka nije pitanje na koje odgovor nudi samo jedna nauka poput medicine, inženjeringa ili ekonomije. Za kreireanje uniformne i kompletne strategije za poboljšanje kvalitete zraka potrebno je okupljanje stručnjaka i znalaca različitih oblasti. Plan projekta jeste oslanjanje na sve prethodno organizirane projekte prikupljanja podataka o kvaliteti zraka, ali i okupljanje studenata i studentica sva četiri univerziteta i različitih fakulteta u Kantonu Sarajevo, s ciljem kreiranja kompletne studije i dvogodišnjeg akcionog plana poboljšanja kvalitete zraka.

S tim u vezi želimo najaviti završnu konferenciju koja će se održati u Hub Homework-u, 15. aprila, s početkom u 12 h. Na konferenciji ćemo imati četiri panelista iz različitih sfera djelovanja (ekologija, biologija, medicina, pravo) i upravo će oni sa svojih aspekata pričati o zagađenju zraka, važnosti ekologije i njenog uticaja na život u zajednici.

Srednjoškolac ste ili student, želite da naučite nešto novo, iznesete svoje mišljenje i viđenje ekološke situacije u Bosni i Hercegovini? Onda je ovo odlična prilika za vas, pridružite nam se na radionici.

Svoje prijave možete slati na email amina.globalanalitika@gmail.com  ili se javiti na Instagram Global Analitike.