Na Univerzitetu “Džemal Bijedić” promovirano troje doktora nauka

Vijesti

U okviru obilježavanja 45. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka upriličena svečana promocija doktora nauka.

Rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” prof. dr. Elvir Zlomušica na čast doktora nauka promovirao je tri kandidata doktorskih studija: Doktorskog studija “Politehnika” Doktorskog studija Evropskog prava na Pravnom fakultetu.

Šehzudin Dervišić promoviran je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Tehničke nauke, polje: Interdisciplinarne tehničke nauke, grana: Materijali i iz naučnog područja – Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Procesno mašinstvo na doktorskom studiju „Politehnika“ Univerziteta „Džemal Bijedić“.

Ernad Bešlagić promoviran je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Proizvodno mašinstvo i iz naučnog područja: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Mašinske konstrukcije na doktorskom studiju „Politehnika“ Univerziteta „Džemal Bijedić“.

Sunčica Hajdarović promovirana je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Društvene nauke, naučnog polja: Pravo, naučne grane: Krivično pravo i krivično procesno pravo na Doktorskom studiju Evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“.

Kako je saopćeno, svečana sjednica Senata Univerziteta planirana je za ponedjeljak, 14. februara, u mostarskom Centru za kulturu.